Sammensatte ord

Sammensatte ord

På engelsk skal i regelen alle ord deles, mens på norsk skal de nesten alltid skrives sammen i ett ord.

Eksempler: a beach ball – en badeball, an exercise book – ei/en skrivebok, a French teacher – en fransklærer, a children’s book – ei/en barnebok, Little Red Riding Hood – Rødhette, a work day – en arbeidsdag, a childhood frienden barndomsvenn

I eksemplene våre er det fire typer sammensatte ord:

1. Verb + substantiv:

Badeball er satt sammen av verbet å bade og substantivet en ball.

Skrivebok er satt sammen av verbet å skrive og substantivet ei/en bok.

2. Adjektiv + substantiv:

Fransklærer er satt sammen av adjektivet fransk og substantivet en lærer.

Rødhette er satt sammen av adjektivet rød og substantivet en hette.

3. Substantiv + e + substantiv:

Barnebok er satt sammen av substantivene et barn og ei/en bok. Her ser vi at det er satt inn en e mellom substantivene. En del enstavelsesord får e etter seg når de settes foran et annet substantiv.

4. Substantiv + s + substantiv:

Arbeidsdag er satt sammen av substantivene et arbeid og en dag. 

Barndomsvenn er satt sammen av substantivene en barndom og en venn. I disse to eksemplene ser vi at det er satt inn en s mellom substantivene. Når første ledd er substantiv, har vi noen ganger en s mellom de to delene av ordet.

Ord på –sjon,  -het, -else,  -tet-skap-dom får s når de settes foran et annet substantiv. Dette gjelder også sport-, og arbeid-.

Eksempler:

Organisasjonshåndbok, vanskelighetsgrad, forlovelsesfest, minoritetsgruppe, farsskapstest, barndomsvenn, sportsidiot, arbeidskar.

Hvis tre like konsonanter kommer etter hverandre når vi setter sammen ordene, sløyfer vi den ene konsonanten: for eksempel: full + lastet = fullastet, topp + plassering = topplassering, pakk + kasse = pakkasse

Please follow and like us:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skrivrett.no