Tjenester

Tjenester

Trenger du hjelp til å skrive en tekst? Eller kanskje du strever med rettskrivning? Har du viktige brev som skal skrives? Har du semesteroppgave eller eksamensoppgave som skal innleveres? Har du noe som skal oversettes fra tysk, engelsk, dansk, svensk til norsk? Vil du ha en tekst på nynorsk omsatt til bokmål?

Da kan jeg hjelpe deg. Jeg skriver tekster på bestilling, eller hjelper deg med korrektur, språkvask, tekstredigering og oversettelse. Ingen oppgave er for liten, og ingen oppgave er for stor. Språkhjelp får du uansett størrelse på oppdrag.

Korrektur og korrekturlesning

Korrektur er det siste, avgjørende pennestrøket som skiller en god og en dårlig tekst. Ønsker du at teksten din skal være profesjonelt utført, får du en god korrektur hos oss. Korrektur innebærer å rette direkte feil i skrivemåte, i følge offisielle regler for rettskrivning. Korrektur betyr også kontroll av staving, tegnsetting og grammatikk. Ved korrekturlesing rettes ordstillings- og orddelingsfeil.

Oversettelse

Jeg utfører oversettelser fra tysk, engelsk, dansk og svensk til norsk. Hos skrivrett.no får bedrifter, organisasjoner og privatpersoner en profesjonell oversettelse til rimelig pris. Oversettelse er et spørsmål om tillit, og oversettelsen din er i trygge hender hos meg. Du kan være sikker på at kvaliteten på oversettelsen er god, og at du får oversettelsen tilbake innen leveringsfristen. En oversettelse krever kunnskap om språk, og hos skrivrett.no blir oversettelsen din behandlet av en språkkyndig person.

Språkvask og språkhjelp

Språkvask er grundigere bearbeidelse av teksten. Språkvask innebærer at språket i teksten blir forbedret, slik at disposisjon, setningsoppbygning og ordbruk blir best mulig. Språkvask betyr også redigering og finpussing av teksten, slik at den blir leservennlig for mottaker. Ved språkvask kontrollerer man at det er konsekvens i teksten, slik at inkonsekvent bruk av begreper og skrivemåter unngås. Les mer om språkvask

Skrivrett.no