Språkvask

Språkvask

Noen ganger skriver vi akkurat det vi tenker. Tankene kommer hulter til bulter på papiret. Når vi skal skrive noe fort, for ikke å glemme noe viktig, bryr vi oss ikke om oppbygning og struktur. Da kan språket bli dårlig.  Dagboknotater er gjerne slik, men det gjør ingenting, for det er jo bare en person som skal lese dem. Andre tekster derimot, for eksempel bachelor- og masteroppgaver, artikler, nettsider og brosjyrer som mottakere skal lese, bør disponeres, slik at de er leservennlige og budskapet kommer klart fram. 

Språkvask innebærer å forandre dårlig språk til godt språk. Språket i teksten blir forbedret, slik at disposisjon, setningsoppbygning og ordbruk blir best mulig. Man fokuserer også på innholdet i teksten for å unngå gjentakelser og lange, tunge setninger som dårlig formidler budskapet. Det enkle er ofte det beste, og slik er det også når man skriver. Mange har sine favorittord og -uttrykk som brukes om og om igjen i teksten. Da blir det kjedelig for mottaker å lese.

Ved språkvask kontrollerer man at det er konsekvens i teksten, slik at inkonsekvent bruk av begreper og skrivemåter unngås. Et eksempel kan være adverbet ”likevel” eller ”allikevel”. Begge skrivemåtene er gyldige, men bestem deg for èn skrivemåte og vær konsekvent i bruken gjennom hele teksten.

Ofte begynner man setningene med ”Det var…” eller ”Det er…”. En gang i blant er det greit, men prøv å variere ordvalget i setningene. Her er et eksempel hvor det trengs språkvask: ”Det er fint og varmt vær i dag. Det er mange mennesker på stranden.” Ved å variere språket kan setningene bli slik: ”Været er fint og varmt i dag, og det er mange mennesker er på stranden”. Eller slik: «I dag er det fint og varmt vær, og mange mennesker koser seg på stranden.»

Ønsker du språkvask på en tekst du har skrevet, kan jeg hjelpe deg. Ta kontakt på skjemaet eller ring meg på 97952662.

Lykke til med skrivingen!

Med vennlig hilsen Kate

Skrivrett.no